Kulttuurilautakunnan päätöksiä 23.11.2021

Julkaistu: 23.11.2021 18.15

Lautakunta päätti muun muassa espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille sekä ammattitaiteilijoille myönnettävästä erillistuesta.

Espoon kaupungin erillistuki espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja ammattitaiteilijoille

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta päätti myöntää 50 espoolaiselle taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja espoolaiselle ammattitaiteilijalle harkinnanvaraisen erillistuen. Kunkin hakijan henkilökohtainen tukisumma on 4 000 euroa, joka vastaa Taiteen edistämiskeskuksen kahden kuukauden taiteilija-apurahaa. Yhteensä tukea myönnetään 200 000 euroa.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3, tilanteessa 31.10.2021

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan elinvoiman tulosalueen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 3:n.

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportointi sekä ohjelman päivitys

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman päivityksen ja raportin ohjelman toimenpiteistä.

Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteet 1.12.2021 alkaen

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä uudet avustusperiaatteet, jotka tulevat voimaan 1.12.2021.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan(ulkoinen linkki) mukaisesti.