Kaupunginhallitus: Asemakaavamuutoksia Keilaniemeen ja Kiviruukin alueelle

Julkaistu: 29.11.2021 16.02Päivitetty: 13.12.2021 11.06

Asemakaavamuutosten lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion hyväksymistä. Kaupunginhallitus antoi rakennusluvan Tiistilän koulun ja päiväkodin rakennushankkeelle.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden kolmannen osavuosikatsauksen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa on huomioitu valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos. Valtuusto käsittelee budjettia 8.12.2021.

Keilaniemeen asemakaavamuutos - tavoitteena toimintojen monipuolisuus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Keilaniemi - Kägeludden asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa toteutumattoman asuintornin sijaan aiemmin suunniteltua monipuolisemman hybridirakennuksen sijoittumisen keskeiselle paikalle. Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle maamerkkirakennus, joka sopeutuu osaksi Keilaniemen korkean rakentamisen alueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta. Suunnitelma sijoittuu metroaseman sisäänkäynnin ja rakenteilla olevan pikaraitiotien välittömään läheisyyteen. Rakennuksen ja ympäristön suunnittelussa tavoitellaan erityisesti luontevaa kytkeytymistä katutilaan sekä Keilaniemenpuiston kansitasoon näihin avautuvilla palvelu- ja liiketiloilla.

Muutosalueella olevan korttelin käyttötarkoituksena säilyy asuminen, mutta paikan erityisen keskeisen sijainnin myötä toimintojen monipuolisuutta pyritään lisäämään. Lisäksi huomioidaan Otasolmun ja Keilaportin suunnasta aiheutuvat melu- ja päästöhaitat, joita vastaan toimistotilat antavat suojaa muille korttelialueen toiminnoille. Alueen rakennusoikeus kasvaa 9 650 k-m2.

Kiviruukinaukio kytkee Kiviruukin alueen Kivenlahden metrokeskukseen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Ruukinhuhta - Brukssveden asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos mahdollistaa modernin koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan osaamiskeskittymän rakentamisen. Korttelista tavoitellaan kehittyvälle Kiviruukille merkittävää elinvoimatekijää, joka lisää alueen työpaikkaomavaraisuutta Kivenlahden metron välittömässä läheisyydessä. Alueella on käynnissä Cleantech Garden -niminen hanke, jossa kehitetään bio- ja kiertotalouden osaamiskeskittymää.

Kiviruukinpuiston suojaviheralue muutetaan Kiviruukinaukioksi, josta rakentuu uudistuvan Kiviruukin urbaani sydän ja kytkös Kivenlahden metrokeskukseen. Asemakaavan muutosalueella olevan korttelin kokonaisrakennusoikeus kasvaa 37 700 k-m². Alueelle rakennetaan parhaillaan kahta uudistuvaa pääreittiä Länsiväylän alitse Kivenlahden metrokeskukselta Kiviruukkiin.

Tiistilän koulun ja päiväkodin rakentaminen käyntiin

Kaupunginhallitus päätti, että Tiistilän koulu ja päiväkoti -hankkeen toteuttaminen rakennustöineen voidaan käynnistää  ja solmia hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Se sisältää yhtenäiskoulun ja 8-ryhmäisen päiväkodin. Hanke toteutetaan suurelta osaltaan puurakenteisena uudisrakennuksena purettavan nykyisen koulurakennuksen paikalle. Koulussa on 990 oppilaspaikkaa sekä päiväkodissa 168 rakenteellista päivähoitopaikkaa. Projektinjohtourakan tavoitehinta on 38,37 milj. euroa. Hankkeen tavoitteena on valmistuminen toukokuussa 2024.

Espoon lausunto hallituksen esitykseen kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Espoon kaupungin näkemys on, ettei lakiluonnosta tule viedä esitetyn kaltaisena eteenpäin. Kokonaisuutena esitetystä lakiuudistuksesta voidaan arvioida aiheutuvan todellisuudessa enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia lain tavoitteiden kannalta.

Lausuntoehdotukseen tehtiin muutoksia seuraavasti:

  • s. 7 poistettiin lause:  "Yleiskaavan laatimisen ajaksi määrättävien rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen enimmäiskestoaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 15 vuodesta 10 vuoteen."
  • s. 7 poistettiin kappale "Espoon kaupunki pitää hyvänä…"
  • s. 8 poistettiin kappale 49 § Aloiteoikeuden laajentaminen
  • s. 11 poistettiin kappale Muuta alueidenkäytöstä

Espoon kaupungin lausuntoehdotus on luettavissa esityslistan liitteenä: 

Asia 24: Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi(ulkoinen linkki)

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi useita vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Asia 29 Valtuustoaloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämisestä palautettiin valmisteluun.

Asia 30 Valtuustoaloite kirsikkapuistosta perustamisesta Espooseen jätettiin pöydälle

Asia 35 Espoolaistentalon tarveselvityksen hyväksyminen jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus