Espoon vuoden 2022 talousarviosta neuvottelutulos

22.11.2021 14.39Päivitetty: 22.11.2021 15.21

Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Valtuustolle esitetään päätettäväksi, että koronan etenemiseen ja -avustuksiin, työmarkkinaratkaisuun, henkilöstön saatavuuteen sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitukseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen, hyvinvoinnin ja terveyden- sekä kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman tilanne tarkastetaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Neuvotteluissa päätetyt määrärahamuutokset koskevat vain vuotta 2022, ellei jossakin kohdin toisin mainita. Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa sote-uudistuksen seurausvaikutukset ovat niin suuret, että kyseistä vuotta ja sen jälkeisiä vuosia koskien joudutaan tekemään suuria rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Espoon toiminnan ja talouden näkymiä uhkaa edelleen jo lähes kaksi vuotta jatkunut korona ja sen aiheuttamat ongelmat kouluissa ja terveydenhuollossa. Neuvotteluissa talousarviota on haluttu täsmentää pitäen kärkinä koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnan turvaamista sekä syntyneen oppimis- ja hoitovelan sekä hoitojonojen purkua. Tästä osa siirtyy tehtäväksi 1. ja 2. osavuosikatsauksen yhteydessä. Välittömiin toimiin on talousarviossa ja neuvottelutuloksessa merkittävä lisärahoitus.

Lisärahaa päätettiin:

  • Kasvun ja oppimisen toimialalle 3,5 M€ mm. koronan jälkihoitoon, lukiokoulutuksen laatuun ja paikkojen riittävyyteen, varhaiskasvatukseen sekä kotihoidontuen Espoo-lisään.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle 2,4 M€ mm. hoitojonojen purkuun ja mielenterveystyöhön, Espoon sairaalan päivystysosaston toiminnan turvaamiseen sekä Tyttöjen talon toiminnan jatkamiseen.
  • Elinvoiman tulosalueelle 0,5 M€ mm. kaupungin tilojen monituottajamallin kehittämiseen ja Laajalahden kirjaston käyttökuluihin vuodelle 2022.
  • Kaupunkiympäristön toimialalle 0,3 M€

Neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtajan budjettiesityksen käyttötalouden nettomenoja 6,7 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Investointiohjelmassa varattiin rahaa mm. Jupperin koulun uudisrakennuksen toteuttamiseen 17 M€ vuosille 2024–2026 (vastaava summa poistetaan vuodelta 2031 ja sen jälkeen) sekä vuodelle 2023 Blindsundin sillan rakentamiseen 0,35 M€ ja Juvanmalmin moposuoraan 0,4 M€. Investointiohjelmasta siirrettiin vuosilta 2022–2025 Olarin kaksi päiväkotia (yhteensä 11,7 M€) ja Pitkänotkon päiväkoti (yhteensä 7,2 M€) toteutettavaksi yksityisinä päiväkoti-investointeina.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana kaikki valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta. Espoon valtuusto päättää talousarviosta 8.12.2021 klo 16 alkavassa kokouksessa.

Valtuustokauden aikana toteutetaan Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma. Ohjelmalla parannetaan systemaattisesti palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tuottavuutta, kehitetään johtamista, tehostetaan resurssien käyttöä ja priorisoidaan kaupungin kehittämistä. Ohjelma asettaa ns. viiden vuoden kehyksen toiminnan ja talouden suunnittelulle. Tavoitteena on varmistaa, että Espoon kaupungin palvelut järjestetään ja tuotetaan kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla. TakE-ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet päivitetään sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutusten osalta kevään 2022 aikana siten, että ohjelma parantaa Espoon kykyä sopeutua uudistuksen aiheuttamiin taloudellisiin muutoksiin.