Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Uusia asuintaloja Espoon keskukseen ja Kaitaalle, varaus myös Pohjois-Tapiolaan

Julkaistu: 29.11.2021 11.15Päivitetty: 10.1.2022 10.48

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä, vuokrata ja varata tontteja asuinrakentamiselle Espoon keskuksesta, Kaitaalta ja Pohjois-Tapiolasta.

Jaosto päätti myydä tontin Espoon keskuksesta, Kansliapolun ja Espoonaukion kulmauksesta vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten. Tontti myydään Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle ja rakennushankkeen toteuttajaksi tulee Hausia Oy. Tontin rakennusoikeus on 2 318 kerrosneliömetriä. Korttelin pysäköinti toteutetaan kannenalaisena tilana yhdessä tasossa korttelin alueella. Tontille on voimassa oleva rakennuslupa.

Jaosto päätti vuokrata Espoon Asunnot Oy:lle tontin Kaitaalta, Hyljetien varresta, valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa varten. Tontin rakennusoikeus on 4 400 kerrosneliömetriä. Asemakaavan mahdollistama kerrosluku on kuusi. Asemakaavamääräyksien mukaan rakennuksien julkisivumateriaalina täytyy käyttää pääosin puuta.

Melan vanhan toimistotalon tilalle varaus asuinrakennukselle

Jaosto päätti varata Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle alueen Pohjois-Tapiolasta asuinrakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten. Mela omistaa vanhan toimistorakennuskiinteistön osoitteessa Tietäjäntie 13. Tämän tontin eteläpuolella on Espoon kaupungin omistama alue, joka on voimassa olevan asemakaavan mukaan puistoa. Puistoalue on ollut vuokrattuna Melan kiinteistössä toimineen, mutta kesällä 2021 toimintansa päättäneen päiväkodin leikkipihaksi. Alue ei ole ollut julkisessa käytössä.

Melan ja kaupungin omistamien tonttien kehittäminen kokonaisuutena on perusteltua. Kaupungin omistamalla alueella ei enää ole käyttöä puistoalueena. Asuminen on perusteltu käyttö tonteille, jotka kytkeytyvät luontevasti sekä Pohjois-Tapiolan puutarhakaupunkiympäristöön että Tietäjäntien varren uusiin asuinrakennuksiin.

Melan vanha toimistorakennus on teknisen käyttöikänsä päässä. Mela on selvittänyt mahdollisuutta muuttaa kiinteistön alue asumiskäyttöön, koska Tietäjäntien länsipuolella on tätä kiinteistöä lukuun ottamatta vain asuinrakennuksia.

Melan omistama alue ja suunnitteluvarauksen alue suunnitellaan siten, että ne sopivat harmonisesti tonttien länsipuolella olevaan vanhaan Pohjois-Tapiolaan tyyliltään, massoitukseltaan ja vehreydeltään.

Jaosto kiirehtii asemakaavaa Otaniemen Kivimiehen alueen eteläosaan

Jaosto päätti jatkaa useita rakennushankkeiden varauksia.

Yksi alue, jonka varausta jaosto jatkoi, sijaitsee Otaniemessä, Kivimiehen alueella. Sen suunnitteluvarausta asuin-, liike- ja palvelurakennuksen kehittämistä ja suunnittelua varten jatkettiin Senaatti-kiinteistöille 31.12.2022 saakka.

Samalla jaosto kehotti uudelleen Kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan mahdollisimman pikaisesti asemakaavan Otaniemen Kivimiehen alueen eteläosaan, koska alue sijaitsee rakenteilla olevan Raide-Jokerin pysäkin ympäristössä ja koska alueen asemakaavalla varmistetaan osaltaan Keilaniemen ja Otaniemen kehittämisen kannalta tärkeän Keilaniemen yleisen kalliopysäköintilaitoksen toteutuminen.

Lisäksi jaosto kehotti hakijaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta selvittämään poikkeusluvan hakemista Otaniementien Raide-Jokerin pysäkin itäpuolisen Kivimiehenrannan alueen suunnittelun edistämiseksi johtuen alueen keskeisestä sijainnista joukkoliikenteen solmukohdun läheisyydessä.

Kehotuksia Keilaniemen kiinteistöjen kehittämisestä

Jaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Keilaniemessä, osoitteissa Keilaranta 3 sekä 5 ja 7 sijaitsevien kiinteistöjen kehittämiselle siten, että kiinteistöjen omistavien yhtiöiden esittämät tavoitteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi jaosto päätti, että kiinteistöjen kehittämisessä tulee ottaa huomioon jaoston 16.4.2018 hyväksymät Keilaniemen kehittämisen tavoitteet ja teesit sekä selostusosassa esitetyt periaatteet.

Lisäksi jaosto kehotti kiinteistöjen kehittämisessä selvittämään myös purkavan täydennysrakentamisen mahdollisuudet kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden alueen keskeisen sijainnin vuoksi.

Muut asiat

Jaosto palautti valmisteluun esityksen urheilu- ja liikuntatoimintaan vuokrattavien tonttien ja alueiden vuokrahinnoittelusta.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Jaosto kuuli selostukset seuraavista aiheista:

  • Espoontori ja sen kehitystavoitteet.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus