Kaupunginhallitus päätti talouden raameista sekä veroprosenteista

Julkaistu: 18.10.2021 11.55

Espoon kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti käyttötalous- ja investointikehyksestä sekä ensi vuoden veroprosenteista. Valtuusto päättää asiasta 25.10.2021.

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2023 kehys perustuu Espoo -tarinaan ja sitä toteuttavaan Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitetasoihin sekä vuosien 2023-2024 osalta sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja sen mukaiseen kuntien rahoitusmalliin.

Valtuusto päätti Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelmasta 19.10.2020. Ohjelman tavoitteena on käyttötalouden kasvun hidastaminen 147 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä sekä investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla.

Verorahoitus 2022 (verot ja valtionosuudet) kasvavat syyskuussa käytettävissä olevan tiedon perusteella yhteensä 2,4 prosenttia vuoteen 2021 nähden. Talousarvion kehyksen 2022 vuosikate on 206 milj. euroa ja tulos noin 13 milj. euroa.

Kaupungin 10 vuoden investointiohjelma on vahvasti etupainotteinen ja nousee keskimäärin 323 milj. euron tasolle kehysvuosina 2022-2024.

Vuonna 2022 kaupungin lainamäärä lisääntyy noin 136 milj. euroa ja vuosina 2023-2024 lainakanta kasvaa yhteensä 162 milj. eurolla.  Kaupungin lainamäärä vuoden 2024 lopussa on jo 1 333 milj. euroa, 4 276 eur/asukas.

Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2022 veroprosentit pidetään vuoden 2021 tasolla.

Kehyksessä esitetyt laskelmat täsmentyvät kaupunginjohtajan 4.11.2021 julkaistavaan talousarvioesitykseen.

Lunastusluvan hakeminen Hepokorven alueelta peruttiin tarpeettomana

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa valtuustolle tekemänsä ehdotuksen lunastusluvan hakemisesta Hepokorven datakeskushanketta varten. Kaupunki omistaa tarkastelualueen länsipuolelta entuudestaan laajoja maa-alueita. Fortum Power and Heat Oy on hankkinut datakeskushanketta varten tarvittavat muut alueet alueen yksityisiltä maanomistajilta. Lunastusluvan hakemiselle ei siten ole enää tarvetta.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)