Kaupunginhallitus: Matinkylän lukio ja liikuntahalli -hankkeelle aloituslupa

Julkaistu: 4.10.2021 15.16

Kaupunginhallitus päätti, että Matinkylän lukio ja liikuntahalli -hankkeen toteuttaminen rakennustöineen voidaan käynnistää ja solmia hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset.

Rakennushankkeen toteuttamisen urakkamuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, joka sisältää kehitysvaiheen. Tavoiteaikataulu valmistumiselle on lokakuu 2023 ja tilojen käyttöönotto vuoden 2024 alusta. Kokonaisuuteen kuuluu lukio, jossa on 868 oppilaspaikkaa sekä alueellinen liikuntahalli.

Hannusrannan asemakaavamuutos palautettiin valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian 13 Hannusranta (alue 441416), asemakaavamuutoksen valmistelukehotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle valmisteluun siten, että 1. Hannusrannan asemakaavan muutosalueelle kaavoitetaan riittävästi asumisen kerrosalaa. Tavoitteena on osoittaa alueelle on noin 63 000 - 71 000 k2m ja sijoittaa se asemakaavassa niin, että alueesta muodostuu urbaani, mutta luonnonläheinen kaupunginosa osana Kaitaan metroasemaseutua, jossa rakentamisen tehokkuus ja asukasmäärän painopiste alueella kasvaa pohjoisesta ja lännestä kohti Kaitaantietä ja Kaitaan metroasemaa tultaessa. 2. Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaa pyritään asemakaavoituksessa Kaitaantien pohjoispuolella toteuttamaan niin, että asukasmäärän sijoittuminen lähemmäksi metroasemaa mahdollistaa Bondaksenkallion lakialueiden säästämisen mahdollisimman laajoina virkistysalueina sekä niiden kytkeytymisen viereiseen Hannusmetsän alueeseen. 3. Asemakaavavalmistelun yhteydessä laaditun Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman toteutukseen osoitetaan tarvittavat resurssit. Kaavamääräyksillä velvoitetaan rakentamisen aikaiseen luonto- ja ympäristövaikutusten seurantaan.

Kaupunginhallituksen kokousajat 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 kokousajat:

 • 10.1. klo 15.30 
 • 17.1. klo 13.00 
 • 7.2. klo 15.30 
 • 14.2. klo 15.30 
 • 14.3. klo 13.00 
 • 28.3. klo 15.30 
 • 11.4. klo 15.30 
 • 2.5. klo 15.30 
 • 9.5. klo 13.00 
 • 23.5. klo 15.30 
 • 6.6. klo 13.00 
 • 20.6. klo 15.30
 • 8.8. klo 13.00
 • 29.8. klo 15.30
 • 5.9. klo 13.00
 • 19.9. klo 15.30
 • 3.10. klo 15.30
 • 10.10. klo 15.30
 • 31.10. klo 15.30
 • 7.11. klo 15.30
 • 28.11. klo 15.30
 • 5.12. klo 15.30
 • 19.12. klo 15.30

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallitus voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimittamalla kutsulla.

Asia 3 Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden päivittäminen jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)