Synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille digihoitopolku

Julkaistu: 10.9.2021 13.55

Synnytyspelon digihoitopolku avataan Terveyskylän Omapolku -verkkopalvelussa maaliskuun toisella viikolla. Polulla valmennetaan synnyttäjää kohti tulevaa synnytystä. Ensivaiheessa palvelu on tarjolla Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa synnytystä suunnitteleville.

Synnyttäjä ohjataan digihoitopolulle oman neuvolan tai äitiyspoliklinikan lähetteellä. Tuleva äiti saa digihoitopolun kautta synnytyspelon hoitoon pitkäkestoisen tuen ja ammattilaiskontaktin. Digihoitopolku on HUSin tekemä. Sisältö on suunniteltu yhdessä synnytyslääkäreiden, kätilöiden ja synnytyspelkoon erikoistuneiden psykologien kanssa. Tavoitteena on lisätä ensisynnyttäjän omia voimavaroja, pystyvyyden tunnetta ja luottamusta hoitohenkilöstöön.

”Pyrimme siihen, että synnyttäjä voisi suhtautua synnytykseen luottavaisin mielin, ja hänellä olisi valmius ottaa synnytys vastaan sellaisena kuin se on. Tavoitteenamme on lisätä synnyttäjän voimavaroja niin, että hän pystyisi yllättävissäkin tilanteissa säilyttämään hallinnan ja turvallisuuden tunteen. Koska hoitomuoto on uusi, kehitämme polkua jatkuvasti palautteen perusteella”, projektityöntekijä, kätilö Johanna Lampinen kertoo.

Synnytysvalmennuksella on myönteinen vaikutus synnytyskokemukseen

Ensisynnyttäjistä synnytyspelkoa kokee arviolta 10 prosenttia. Lievän synnytyspelon ensisijainen hoitopaikka on äitiysneuvola ja sen järjestämä perhevalmennus. Tuore digihoitopolku sopii potilaille, joille neuvolan hoito ei riitä, mutta taustalla ei ole vaikeaa psyykkistä sairautta tai traumaa. Tutkimusten perusteella tiedetään, että synnytykseen hyvin valmistautuneiden synnytyskokemus on useammin myönteinen.

Toistaiseksi palvelu on saatavilla vain suomeksi.

Valmennusta omassa tahdissa, omien voimavarojen ehdoilla

Synnyttäjä voi työskennellä digihoitopolulla omaan tahtiinsa ja kätilön tuella. Kätilö voi tarvittaessa ohjata potilaan digihoitopolulta poliklinikkavastaanotolle.

Valmennuksessa käytetään tekstejä, videoita, vertaiskertomuksia ja tehtäviä. Suosituksena digihoitopolulla on tehdä maksimissaan yksi istunto päivässä. Yhteen istuntoon kuluu aikaa keskimäärin puolesta tunnista tuntiin.

  • Istunto 1: Synnytyksestä ja vanhemmuudesta
  • Istunto 2: Kiintymyssuhde, parisuhde ja vanhemmuus
  • Istunto 3: Voimavarat
  • Istunto 4: Normaali synnytys
  • Istunto 5: Synnytyskipu ja sen lievitys
  • Istunto 6: Erityistilanteet
  • Istunto 7: Valmiina synnytykseen
  • Istunto 8: Synnytyksen jälkeen

Digihoitopolulla on mahdollisuus esittää myös henkilökohtaisia kysymyksiä synnytyspelkoon erikoistuneelle kätilölle. Kätilöt vastaavat ensisynnyttäjien kysymyksiin kahdesti viikossa.

Lisätietoa

  • Neuvola