Rakennusvalvonnan taksa muuttui 1.8.2021 alkaen

1.9.2021 7.06Päivitetty: 2.9.2021 4.37

Uusi rakennusvalvontataksa astuu voimaan 1.8.2021, ja sitä sovelletaan sen jälkeen tehtäviin päätöksiin ja viranomaistehtäviin.

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 rakennuslautakunnan tekemän ehdotuksen taksan tarkistamisesta koskien Espoon kaupungille maksettavia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tarkastus- ja valvontatehtäviä, sekä muita viranomaistehtäviä. Uusi taksa astuu voimaan 1.8.2021, ja sitä sovelletaan sen jälkeen tehtäviin päätöksiin ja viranomaistehtäviin.

Muutokset koskevat muun ohessa rakennuslupa- ja toimenpidemaksuja, korjaus- ja muutostöiden maksun määräytymisperustetta, sekä vastaavien työnjohtajien maksuja. Erillinen työnjohtajamaksu poistui, ja se huomioidaan jatkossa korotuksena perusmaksussa. Maisematyölupaan sekä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemis- sekä tarkistusmaksuihin tehtiin maltillisia korotuksia. Samalla rakennusvalvonnan erillinen palvelutaksa kumottiin, ja palvelumaksut sisällytettiin rakennusvalvontataksaan.

Rakennuslupamaksut

Korjaus- ja muutostyön neliöpohjainen hinnoitteluperuste muuttui siten, että jatkossa neliöpohjainen taksan osa perustuu vakiintuneiden laskentamenetelmien mukaiseen korjausasteeseen. Pientalojen korjaus- ja muutostöiden rakennuskohtainen perusmaksu aleni hieman verrattuna muihin rakennuksiin.

Toimenpidelupamaksut

Taksaan lisättiin lupamaksu koskien urheilu- tai kokoontumisaluetta, enintään kaksiasuntoisen parvekkeen tai terassin lasitusta, sekä kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamisesta tai rakentamisesta. Tavanomaisten maalämpökaivojen rakennuslupamaksua alennettiin, ja erillinen lupamaksu maalämpökaivon poraamisesta muun luvan yhteydessä poistettiin.

Muut maksut

Sekä maisematyölupamaksuihin (MRL 128 §) että rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemis- sekä tarkistusmaksuihin (MRL 150 § ja MRA 75 §) esitettiin maltillisia korotuksia.

Mahdollisuutta alentaa taksan mukaan määräytyvää maksua korotettiin voimassa olevan taksan 30 prosentista 50 prosenttiin.

Rakennusvalvonnan taksa(ulkoinen linkki)