Konsernijaosto 13.9.2021: Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2022 tulostavoitteet valtuuston käsittelyyn

13.9.2021 9.59

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet ja niiden seuranta varmistavat, että konsernia ohjataan Espoo-tarinan mukaisesti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto asettaa konserniyhteisöille vuoden 2022 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä esittelijän tarkennetun esityksen mukaan. Espoo-tarinan tavoitteet koskevat koko Espoo-konsernia. Espoo-kaupunkikonsernia tulee johtaa kokonaisuutena ja sen tavoitteena on Espoo-tarinan vahvempi toimeenpano. Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet ja niiden seuranta varmistavat, että konsernia ohjataan Espoo-tarinan mukaisesti.

Tavoitteet on asetettu merkittävimmille yhteisöille joko vuosittain tai valtuustokauden mittaisiksi. Toteutuminen raportoidaan konsernijaostolle ja valtuustolle. Merkittävimmille kuntayhtymille (HSY, HSL ja HUS) on asetettu PKS-tasoiset tavoitteet, joihin ovat sitoutuneet kaikki PKS-kuntaomistajat.

Lisäksi Espoon kaupunki antaa lausunnoissaan kuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmista Espoon näkemyksen seuraavien vuosien suunnitelmien valmistelua varten. Tämän päivän kokouksessaan konsernijaosto käsitteli lausunnon HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta jätettiin pöydälle.

--

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti antaa lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024.  HSY:n tulee sisällyttää strategiaansa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti sopimat tavoitteet kuntayhtymälle vuosille 2022-2025. Tavoitteet kuvaavat jäsenkuntien strategista tahtotilaa ja ne on valmisteltu yhteistyössä HSY:n kanssa.

Tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.
  2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen
  3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

 

Espoo pitää lisäksi tärkeänä, että HSY mitoittaa investointiensa kokonaistason rahoituksellisesti kestävälle tasolle, kehittää jätteiden hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa ja Blominmäen puhdistamon rakentaminen ja käyttöönotto edistyy suunnitelman mukaisesti. Näiden toteutumisesta Espoo pyytää tiedot konserniraportoinnin yhteydessä.

--

Asia 8 (Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)