Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti asuntotonttien vuokrantarkastuksista

6.9.2021 7.45Päivitetty: 10.1.2022 10.48

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että asuntotonttien vuokrasopimukseen määritellään vuokrantarkistukset siten, että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja sen ohella sopimukseen otetaan vuotuinen 1,0 prosentin vähimmäiskorotus. Jos elinkustannusindeksikorotus on prosenttikorotusta pienempi, tarkistetaan vuokra prosenttikorotuksen mukaan.

Vuokrakauden aikana vuokraan tehdään tasotarkistus noin 20 vuoden ja 40 vuoden kohdalla siten, että perusvuokraa korjataan kolmen viimeisimmän vuoden pääkaupunkiseudun asuntohintaindeksin keskiarvolla. Tasotarkistukset keskitetään siten, että kolmen peräkkäisen vuoden vuokratarkistukset tehtäisiin samanaikaisesti. Näin ensimmäinen tarkistusajankohta ajoittuu 19–21 vuoden päähän vuokrasopimuksen alkamisesta ja ajankohta kirjataan vuokrasopimukseen.

Uudet sopimusehdot otetaan vuokrauspäätöksiin 1.1.2022 alkaen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon vuokrattavien tonttien vuokrantarkistukset voidaan tehdä tässä esitetystä poikkeavasti.

Espoossa, kuten yleisesti muissakin Suomen kunnissa, on pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten vuokrat sidottu elinkustannusindeksiin. Viime vuosina on yhä selvemmin todettu, että kasvavissa kunnissa elinkustannusindeksin kehitys jää jälkeen maan arvon kehityksestä.

Espoossa asuntotonteista saatava vuokratulo oli vuonna 2020 pientalotontit 3,7 milj. euroa ja kerrostalotontit 5,5 milj. euroa.

Kokouksessa sovittiin, että elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle tuodaan selvitys päättyvistä asuntotonttien maanvuokrasopimuksista.

***

Jaosto päätti jatkaa päätöstä myydä Finnoo-Djupsundsbäckenin kaksi tonttia vapaarahoitteista asuntotuotantoa varten Suomen Puukerrostalot Kiinteistöt Oy:lle tai sen perustaman yhtiön tai yhtiöiden lukuun tai Suomen Puukerrostalot Kiinteistöt Oy:n myöhemmin ilmoittaman tonttirahaston lukuun. Myyntipäätöstä jatkettiin 28.2.2022 saakka, koska pysäköintilaitoksen toteuttamisjärjestely on vielä kesken. Pysäköintilaitos valmistuu tämän hetken arvion mukaan vuoden 2023 aikana.

***

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus