Yrittäjille huojennuksia toimitilavuokriin

Julkaistu: 6.8.2021 12.16
Yleiskuva Suurpellosta.

Espoo kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos tukee yksityisiä vuokralaisiaan, joille koronaviruksen aiheuttama poikkeustila tuottaa maksuvaikeuksia.

Tilapalvelut tukee vuokralaisia, kun edellytykset täyttyvät:

  • Niille yrityksille ja yhteisöille, joiden toimintaedellytykset ovat koronapandemian pitkittymisen ja siitä johtuvien kaupungin tilojen sulkemisten vuoksi kokonaan estyneet, myönnetään väliaikainen vapautus tilojen vuokranmaksuvelvollisuudesta. Näiden toimijoiden osalta vuokramaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti, eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin.
    Alennukseen eivät ole oikeutettuja kaupungin osittain tai kokonaan omistamat yhtiöt ja toimijat.
  • Niiden toimijoiden osalta, joiden liiketoimintaa rajoitukset ovat merkittävästi rajoittaneet sitä kuitenkaan kokonaan estämättä, voi kaupunki hakemuksesta harkintansa mukaan myöntää määräaikaisesti osittaisen vapautuksen vuokranmaksusta.
  • Kaupunki voi siirtää yrityksiltä ja yhteisöiltä perimiensä vuokrien huhti-heinäkuun 2021 vuokrien eräpäivää enintään 31.8.2021 asti, mikäli yritys tai yhteisö itse tällaista kaupungille esittää. Eräpäivän siirrosta ei tällöin aiheudu viivästyskorkoa. Näin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika. Lisämaksuajan korko on 3% pa. alkaen syyskuu 2021.

Edellä mainittu maksuajan lisäys ei kuitenkaan koske sellaisia saatavia, joista on jo aloitettu perintätoimenpiteet.

Kaupunginhallituksen linjaus yritysten ja yhteisöjen tukemisesta. (ulkoinen linkki)

Yritys tai yhteisö voi hakea itselleen kohdistettua mahdollisuutta vuokran maksun helpottamiseen perustelemalla lyhyesti koronaviruksen vaikutukset liiketoimintaansa.

Hakemuksessa tulee olla ainakin yrityksen/yhdistyksen nimi, yritys-/yhdistystunnus, vuokrakohde yksilöidysti, yhteyshenkilö ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen sekä luonnollisesti vaikutuksien lyhyt kuvaus. Hakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: vuokraus.tilapalvelut@espoo.fi

Tilapalvelut käsittelee hakemuksia viikoittain ja ilmoittaa päätöksistä vuokranmaksun muutoksina sähköpostitse. Hakemuksia otetaan vastaan 31.8.2021 asti.