Vesivahinkoa korjataan Monikon koulukeskuksessa

Julkaistu: 25.8.2021 10.53

Leppävaaran Monikon koulukeskuksessa koulu- ja päiväkotiosassa sattui vesivahinko 19.08.2021.

Kouluosassa vesivahinko ei aiheuta koulutoiminnalle esteitä. Vahinko on tapahtunut käytävän 3116 päädyssä sekä porrashuoneen 3058 lepotasanteella. Vahinkoalueella vaihdetaan kastuneet alakattolevyt, rakentamalla tilaan telineet tilaan. Vesivahinkoalueelle rakennetaan paikallinen sääsuoja vesikatolle, jonka suojissa tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään vastaavan välttämiseksi.
Sääsuoja rakennetaan viikolla 35. Varsinaiset korjaustyöt ja siinä mahdollisesti aiheutuvat
meluhaitat yhteensovitetaan käyttäjän kanssa erikseen, jotta toiminnalle ei aiheuteta
tarpeetonta haittaa.

Päiväkotiosan vesivahinko on tiistaina 24.8. tehdyn tarkastelun avulla paikallistettu 2. kerroksen tiloihin 2039 ja 2040. Tarkastelun on tehnyt ulkopuolinen toimija, joka laatii raportin. Vesivahinkotiloissa toimitaan seuraavasti:

  • tiloissa tehdään seinän aukaisuja sekä poistetaan tilan 2040 lattiapinnoite, jotta rakenteet saadaan kuivattua sekä todennettua kuivatuksen toteutus.
  • tilat osastoidaan ja tekevän työryhmän kanssa yhteensovitetaan päiväkodin hiljaiset hetket, jotta varmistetaan päiväkodin uniajat.
  • kuivatustyöt aloitettiin maanantaina 23.8.
  • päiväkotiosassa vesikatolle rakennetaan paikallinen sääsuoja, jonka suojassa korjaustoimenpiteet tehdään vastaavan välttämiseksi. Sääsuojan rakentaminen aloitetaan tiistaina aamulla 24.8.
  • suoja rakennetaan kokonaan vesikatolta

Tilapalvelut-liikelaitos pahoittelee tapahtunutta ja pyrkii korjaustöiden aikana välttämään kaikkea toiminnalle aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Pertti Juntunen(ulkoinen linkki), hankepäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos

Leppävaara