Tila- ja asuntojaosto käsitteli Tilapalvelut-liikelaitoksen talousasioita

Julkaistu: 30.8.2021 9.41

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1–7/2021.

  • Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion mukaan. Tulostavoitteen ennustetaan olevan 23,9 miljoonaa euroa ja toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulojen ennustetaan alittuvan 5,4 miljoonalla eurolla ja menojen vastaavasti alittuvan 5,4 miljoonalla eurolla. Toimintaa sopeutetaan niin, että tulostavoite saavutetaan.
  • Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 23,1 miljoonaa euroa. Syynä on hankkeiden ja niiden suunnittelun viivästyminen. Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen, hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa.

Jaosto merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2031 investointien osalta. Asia tuodaan käsiteltäväksi syyskuussa.

Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelma etenee, väistöterveysasema Matinkadulle

Jaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee Tilapalvelujen antaman vastauksen tiedoksi Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Keväällä 2020 tapahtuneen vesivahingon jälkeen käyttökiellossa olleen Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus on mukana investointiohjelmassa 2021–2030. Terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimi (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) ja Tilapalvelut ovat yhdessä päättäneet laatia kokonaisvaltaisen tarkastelun ja suunnitelman alueen terveyspalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa.

Espoonlahden terveysaseman rakennuksen on todettu soveltuvan suunniteltuun käyttöön. Hankesuunnitelman valmistelu etenee sovitusti ja suunnitelma on tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään alkuvuodesta 2022. Tavoitteena on, että terveysaseman peruskorjaus valmistuisi keväällä 2024.

Remontin ajan Suur-Espoonlahden alueella palvelevat Kivenlahden ja Soukan terveysasemat. Lisäksi Espoonlahden asukkaita palvelevat marraskuusta alkaen väistöterveysasemana avattava Matinkadun terveysasema sekä muut Espoon terveysasemat. 

Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui, ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia väistötiloja. Lippulaivan tilat eivät tule kyseeseen aikataulusyistä. Toimialojen Taloudellisesti kestävä Espoo -tavoitteet osaltaan ohjaavat kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin kokonaiskustannuksissa.

Selostuksia ajankohtaisista asioista

Jaosto kuuli selostukset seuraavista asioista:

  • ajankohtaiset sisäilma-asiat (liitetiedosto uutisen lopussa)
  • MAL-asuntotuotannon tilannekatsaus
  • Kulttuurikeskuksen ja teatterin tilannekatsaus.

***

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)