Business Espoo edistää espoolaisten yritysten menestymistä

Julkaistu: 6.7.2021 9.11Päivitetty: 30.8.2021 9.14

Business Espoo -yrityspalveluverkosto tekee töitä sen eteen, että espoolaisilla yrityksillä ja yrittäjillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset toimia, toteuttaa unelmia sekä luoda tulevaisuuden kasvua ja työpaikkoja. Verkosto tukee espoolaisten ja sen lähikuntien yrittäjien ja yritysten elinvoimaa tarjoamalla parhaat, jatkuvasti kehittyvät maksuttomat palvelut yhdessä paikassa.

Palvelukokonaisuus on kattava. Neuvoja saa muun muassa yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, osaavan työvoiman hankintaan ja kansainväliseen työnhakuun, kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. Yritysten osaamista vahvistetaan koulutusten kautta sekä yrityksiä ja sijoittajia autetaan löytämään oikeat kontaktit. Business Espoo tarjoaa yrityksille ja yrittäjille myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa.

Taloustutkimus Oy:n toteuttaman Espoo yritysten toimintaympäristönä 2020 -yritystutkimuksen mukaan Business Espoon palveluita on käyttänyt, tai ne ovat tuttuja 46 % vastaajista. Yksinyrittäjien osuus on 59 %, mitä selittänee viime vuonna koronavirustilanteeseen tarkoitetun yksinyrittäjien toimintatuen hakuprosessin järjestäminen, jonka myötä verkosto tuli pk-yrittäjille tutuksi. Tunnettuusluvut on jonkin verran nousseet, sillä edellisessä kyselyssä Business Espoo oli tuttu 34 % vastaajista, ja 50 % yksinyrittäjistä.

Yritystutkimuksen mukaan espoolaisista yrittäjistä ja yrityksistä 31 % pitää kaupungin yritystoiminnan edistämistä hyvin hoidettuna. 8 % vastaajista koki sen huonosti hoidettuna ja 61 % ei osannut ottaa kantaa asiaan. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus oli noussut seitsemän prosenttiyksikköä.

”Verkostomme on vielä melko nuori, joten tunnettuuden kasvattamisessa on töitä. Moni yrittäjä ja yritys ei edelleenkään tiedä millaisia täysin ilmaisia palveluita heidän ulottuvillaan on”, kertoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja (vt.) Harri Paananen.

Digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti

Business Espoon tunnettuutta on rakennettu myös koronapandemian aikana, sillä poikkeustilanne on vaatinut paitsi ripeää viestintää myös uusien palveluiden kehittämistä. Verkoston tiivis yhteistyö on edistänyt tehtävien sujuvaa hoitoa myös etäyhteyksin, ja verkoston toimijat ovat luoneet uusia palveluita ja palvelukanavia, kuten yksinyrittäjien toimintatuen haku-, käsittely- ja maksatusprosessi, 24/7 suomeksi ja englanniksi palveleva ChatBot Bertta sekä BE-Studio-webinaarisarja yritysten eri palvelutarpeisiin.

Business Espoon verkkosivut, businessespoo.com, uudistuvat syyskuussa samalla, kun koko kaupungin verkkopalvelu uudistuu. Uudet sivut palvelevat entistä paremmin espoolaisia yrittäjiä ja yrityksiä, sillä sivusto on saavutettava ja pohjautuu vahvasti hakutoimintoon. Käyttäjän on näin entistä sujuvampaa löytää etsimäänsä tietoa.

Ainutlaatuinen yrityspalveluverkosto tarjoaa palveluita ”yhdeltä luukulta”

Business Espoon laajuista yrityspalveluverkostoa, jossa julkiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä toimivat alueen yritysten palvelemiseksi, ei ole luotu muualla Suomessa, eikä esiselvitysten perusteella muualla maailmassa. Malli pohjautuu Kaupunki palveluna -ajatteluun, jossa tavoitellut hyödyt, kustannusvaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja kestävä kehitys saavutetaan verkostomaisella yhteistyöllä, jakamalla resursseja ja muotoilemalla palvelujen tarjonta asiakastarpeiden mukaisesti. Organisaatioiden väliset rajat häivytetään, ja asiakas saa tarvitsemansa palvelun laadukkaasti ja oikea-aikaisesti – yhden luukun periaatteella.

Suomen menestyksekkäin yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjä – 3 parhaan joukossa Euroopassa

Business Espoo kilpaili kolmen finalistin joukossa eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailussa ”SME Assembly” tapahtumassa viime marraskuussa. Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla (EEPA) annetaan tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellään parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja ja käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

”Finaaliin pääsy oli osoitus siitä, että espoolaisen yrittäjyyden eteen tehdyt toimenpiteet ovat kannattaneet. Uskomme myös, että tällä palvelumallilla on annettavaa koko Euroopan tasolla”, toteaa Harri Paananen.

Business Espoon tavoite on, että espoolaiset yritykset ja yrittäjät menestyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Näin yrityksistä ja kaupungista tehdään yhdessä elinvoimaisia.

Ota yhteyttä info@businessespoo.fi, puh. 050 513 0321.
Business Espoon asiantuntijat ovat valmiita auttamaan juuri sinun yritystäsi menestymään. 

  • Yrittäjyys