Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on julkaistu

Julkaistu: 28.5.2021 7.30Päivitetty: 28.5.2021 8.01
Kaksi pyöräilijää merenrantamaisemissa.

Huhtikuun tilanteessa tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuussa 135 milj. euroa, 19,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 57,6 milj. eurolla ja kasvavan 7 % vuodesta 2020. Ylityksestä koronaan liittyviä kuluja, kuten näytteenotto, jäljitys, suojavarusteet ja rokottaminen, on 51,1 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän ilman koronatukia arvioidaan toteutuvan 58 milj. euroa talousarviota heikompana.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-huhtikuussa kertynyt 653 milj. euroa, 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 653 milj. euroa ja valtionosuuksia 137,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan verorahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa oletetun noin 65 milj. eurolla.

Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi alkuvuoden aikana (tammi-maaliskuu) n. 30,0 milj. euroa koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimien sekä kriisin helpottumisodotusten takia. Loppuvuoden riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja tuottojen vaihtelu tulee näin ollen myös pysymään korkealla.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 182 milj. euron tasolla. Tuloksen ilman valtion korona-avustuksia ennustetaan toteutuvan -27 milj. euron tasolla. 

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 353,8 milj. euroa, 18 milj. euroa alle talousarvion. Uudisrakentaminen alittuu 15,8 milj. eurolla hankkeiden siirtymisten takia ja Länsimetron valtionosuus toteutuu noin 6,8 milj. euroa alempana vuoden 2020 korkeamman toteutuman takia. Nettoinvestointien arvio on 319 milj. euroa.

Koko Espoo