Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi – vastuullamme on työnhakijoiden palvelupolku kohti työtä

11.3.2021 6.12Päivitetty: 12.4.2021 9.53

Kuntakokeilussa kunta vastaa työ- ja elinkeinopalvelujen (TE-palvelujen) tarjoamisesta valikoiduille kohderyhmille. Asiakkaisiin kuuluvat ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi asiakkaisiin kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalvelujen piirissä.

Työllisyys Espoon asiakkaana on 18 000 espoolaista työnhakijaa. Heistä

 • 5000 on alle 30-vuotiaita
 • 9000 puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia
 • lähes 5000:lla on korkeakoulututkinto
 • lähes 7000:lla on ammatillinen tutkinto
 • 4000:lla on perusasteen koulutustausta.

Työnhaku on mutkistunut ja pitkittynyt koronan aikana

Korona kurjistaa niin Espoon kuin koko maan työttömyystilastoja. Tammikuun 2021 TEM:n tilastojen mukaan

 • työttömien osuus Espoon työvoimasta 11,5 % (vuotta aiemmin 7,6 %)
 • pitkäaikaistyöttömiä 5289 (vuotta aiemmin 3453)
 • työttömiä oli 16 870 (vuotta aiemmin 11 092)
 • 15–24-vuotiaita työttömiä oli 1580 (vuotta aiemmin 915)
 • ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 24 % (vuotta aiemmin 17,5 %).

Työttömyyden syyt ovat yhä moninaisemmat ja lomautukset uhkaavat muuttua työttömyydeksi. Vastavalmistuneilla nuorilla on vaikeuksia löytää se ensimmäinen työpaikka. Vieraskielisiltä työnhakijoilta saattaa puuttua työllistymiseen tarvittavat kontaktit tai kielitaito. Myös korkeakoulutetuilla on vaikeuksia työllistyä. Pitkäaikaistyöttömän matka työhön on entistä kauempana, kun työpaikoista käydään kovaa kisaa. Samaan aikaan espoolaisilta työnantajilta – myös Espoon kaupungilta – puuttuu osaavaa työvoimaa.

”Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy niin sanotusti kreivin aikaan. Espoon elinvoima riippuu vahvasti siitä, että asukkaamme pääsevät töihin ja yrityksemme saavat työvoimaa juuri heidän tarpeisiinsa”, sanoo Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola.

Espoo haastaa koko kaupungin yhteiseen työhön työllisyyshaasteiden voittamiseksi

Työllisyys Espoon palvelumalli sovittaa yhteen espoolaisten yritysten osaamis- ja työvoimatarpeet, espoolaisten työnhakijoiden työllistymis- ja koulutustarpeet sekä paikallisen koulutustarjonnan. Malli nojaa vahvasti verkostoyhteistyöhön. Business Espoo -yrityspalveluverkoston kautta yrityksille on tarjolla esimerkiksi laaja skaala palveluja yritystoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, kansainvälistämiseen ja rekrytointiin.

”Yrityspalvelutiimimme kartoittaa yritysten tarpeita ja auttaa rekrytoinneissa monipuolisesti. Olemme täällä työnantajia varten, mitä rekrytointitarpeita eteen tuleekaan”, sanoo Espoon kaupungin yrityspalvelupäällikkö Johanna Larsson.

Espoon kaupunki etsii omilta toimialoiltaan työmahdollisuuksia ja räätälöi niihin sopivia koulutuspolkuja oppilaitosten, kuten Omnian ja Metropolian kanssa. Lisäksi palvelumallissa on mukana koulutusorganisaatioita, palveluntuottajia, järjestöjä ja hankkeita.

”Ohjaamme asiakkaat oikeiden palvelujen äärelle kumppaniverkostomme kautta. Tarjoamme yksilöllisempiä ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja”, toteaa työllisyyspalvelujen päällikkö Hilla-Maaria Sipilä.

”Järjestelmä joustaa, ei asiakas”

Asiakkaat saavat työnhaun tueksi henkilökohtaisen omavalmentajan. Omavalmentaja kartoittaa työnhakijan tilanteen ja ohjaa asiakasta kokonaisvaltaisesti eteenpäin kohti työtä tai koulutusta. Asiakas nähdään kokonaisuutena ja hänen pääsemisensä työelämään tai opintoihin saattaa vaatia muitakin kuin työllistymistä edistäviä palveluja.

”Työllisyys Espoon asiakkaille avautuu saman katon ja oman yhteyshenkilön kautta pääsy TE-palvelujen lisäksi kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluihin, koulutus- tai yrittäjyyspalveluihin. Tässä järjestelmä joustaa, eikä asiakas”, kertoo Sipilä.

Asiakkaat saavat tiedon siirtymisestä Työllisyys Espoon asiakkaaksi kirjeellä tai sähköisellä ilmoituksella. Ensimmäiset asiakkaat ovat jo siirtyneet. Lisää asiakassiirtoja tehdään maaliskuussa. Siirto tapahtuu automaattisesti, eikä se vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Työllisyys Espoon omavalmentaja ottaa yhteyden uusiin asiakkaisiin kevään aikana. Asiakkaita pyydetään odottamaan rauhassa omavalmentajan yhteydenottoa.

Korona-aikana Työllisyys Espoon neuvontapisteet ovat pääosin suljettuina. Palvelua, myös henkilökohtaista, on tarjolla sähköisesti. Työnhaun asiointi hoituu Oma asiointi -palvelussa. Työllisyys Espoon puhelinpalvelu palvelee arkisin 9–16 numerossa 09 8169 4000, samoin sähköposti info.tyo@espoo.fi. Lisäksi asiakkailla on käytössään laajat TE-toimiston valtakunnalliset puhelinpalvelut. Työllisyys Espoon yhteystiedot löydät tästä linkistä.

 • Työllisyys
Koko Espoo