Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta laajenee korkeakoulutetuille – “Haluamme ratkaista tilanteen, missä osaamista on haaskattu”

12.3.2021 9.04Päivitetty: 21.10.2021 11.56
Neljä ihmistä kokoustaa pöydän ääressä.
Kuva: Olli Urpela, Pintaliitodesign

Espoon uusi Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus aloittaa toimintansa maaliskuussa 2021. Palveluita tarjotaan sekä työnhakijoille, että työnantajille.

Espoon Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus aloittaa toimintansa maaliskuussa. Kuntakokeilussa Espoon kaupungin vastuulle siirtyy 18 000 työnhakijaa, joista puolet on vieraskielisiä. Heistä kolmasosa on korkeakoulutettuja. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminnalla pyritään yhdessä seudun korkeakoulujen kanssa tarjoamaan sellaista palvelua, joka tukee osaamista vastaavaa työllistymistä.  

Espoon maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehdon mukaan uudelle osaamiskeskukselle on selkeä tarve: 

“Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset työllistyvät heikommin osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Tällä hetkellä yhteiskunta jää paitsi siitä osaamisesta, jota työntekijä korkeakoulussa hankkii. Haluamme ratkaista tilanteen, missä osaamista on haaskattu. Kuten osaamiskeskus Omnia tukee asiakkaitaan ammatillisen osaamisen kehittämisessä, nyt samankaltaista palvelua sovelletaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien tarpeisiin.” 

Monimuotoisuus on tulevaisuuden menestystekijä 

Monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Suomessa on paljon kansainvälisiä osaajia, joiden asiantuntemusta ja verkostoja ei vielä täysin hyödynnetä yritysten kasvussa ja innovaatiotoiminnassa. Monimuotoisuus ja inkluusio ovat tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijöitä. Niiden kehittämistä varten osaamiskeskus tarjoaa yritysasiakkaille tukea monimuotoisten tiimien johtamiseen ja maksuttomia rekrytointipalveluita osana yrityspalveluita yhteen kokoavan Business Espoo -verkoston palveluja.  

“Ilman kansainvälistä liikkuvuutta Suomen työikäinen väestö kutistuu. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja jo Suomessa asuvien osaajien parempaa pääsyä osaamistaan vastaavaan työhön. Näin voidaan tukea yritysten ja työnantajien kansainvälistymistä ja kasvua”, Haapalehto sanoo. 

Kohdennettu palvelu tarjoaa verkostoja ja tukea työnhakuun  

Projektipäällikkö Olga Silfverin mukaan Suomi viehättää työntekijöitä innovaatiomahdollisuuksillaan ja laadukkaalla koulutuksellaan, mutta kansainvälisestä työvoimasta pitää myös pitää kiinni: 

“Jos osaaja kokee jäävänsä työmarkkinoiden ulkopuolelle, nämä vetovoimatekijät eivät riitä. Menetämme kansainvälisiä osaajia maille, jotka tarjoavat parempia työllistymismahdollisuuksia.” 

Uudistetun palvelun avulla on mahdollista tukea työttömiä korkeakoulutettuja asiakkaita entistä tehokkaammin. 

“Meillä on vihdoin palvelu, joka tarjoa kohdennetusti verkostoja ja palveluja työtä hakeville, korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Asiakkaamme saavat henkilökohtaista tukea ja valmennusta työnhakuun yrityskoordinaattoreilta ja uraohjaajilta, jotka tuntevat asiakkaidensa haasteet ja koko pääkaupunkiseudun palveluvalikoiman”, Silfver sanoo.  

 

Lisätietoja:  

Teemu Haapalehto 

Maahanmuuttoasioiden päällikkö 

Espoon kaupunki 

046 877 3200 

teemu.haapalehto@espoo.fi 

 

Olga Silfver  

Projektipäällikkö 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus 

puh. 040 639 4895 

olga.silfver(at)espoo.fi 

Tutustu korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskukseen verkkosivuillamme!

  • Työllisyys
Koko Espoo