Espoon kaupungin ilme päivittyi vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia

Julkaistu: 1.3.2021 11.58

Ilmeuudistuksen näkyvimpänä muutoksena on uusi väripaletti sekä julkaisuissa käytettävät helppolukuiset fontit, joita käytetään myös uudistuvassa Espoo.fi -sivustossa.

Ilmeuudistuksen näkyvimpänä muutoksena on uusi väripaletti sekä julkaisuissa käytettävät helppolukuiset fontit, joita käytetään myös uudistuvassa Espoo.fi -sivustossa.

Espoon tavoitteena on turvata lain edellyttämä saavutettavuus kaikessa kaupungin viestinnässä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää palveluja helposti. Saavutettavaa viestintää toteutettaessa huomioidaan tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.

”Visuaalisuudella on iso merkitys saavutettavaa viestintää toteutettaessa. Uudet värit ja fontit mahdollistavat sen, että esimerkiksi kontrastit ovat tarpeeksi voimakkaat ja että tekstien luettavuus on hyvä”, kertoo viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo.

Uudistuksen yhteydessä on selkeytetty graafista ohjeistusta ja logon käyttöä. Logosta käytetään jatkossa vain yksivärisiä versioita. Aiemmin käytössä olleista kieliversioista on luovuttu ja jatkossa käytössä on vain suomi-ruotsi -tekstillä varustettu logo.

”Espoon ilme on edelleen tunnistettavan espoolainen ja tutut asiat kuten logo ja sininen pääväri ovat edelleen mukana. Päivitetty ilme alkaa näkyä aineistoissa, katukuvassa ja sähköisessä viestinnässä pikkuhiljaa. Saavutettava viestintä hyödyttää meitä kaikkia”, Tyry-Salo täydentää.