Espoolla pääkaupunkiseudun parhaat maaperän sekä kasvillisuuden hiilivarastot

19.2.2021 10.00Päivitetty: 1.9.2021 12.13

Tuoreesta selvityksestä voidaan havaita, että Espoon maaperän sekä kasvillisuuden hiilivarastot ja niiden kasvu eli hiilinielu ovat suhteellisen hyvällä tasolla, kun verrataan Espoon kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen mukaisia päästöjä nykyisiin hiilivarastoihin ja nieluihin.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja pääkaupunkiseudun kuntien tuore helmikuussa 2021 julkaistu yhteinen selvitys luo kaupungeille entistä tarkemman ja ajantasaisen kuvan maaperän sekä kasvillisuuden hiilivarastoista ja niiden kasvusta eli hiilinieluista.

Suurimmat hiilivarastot ja -nielut ovat metsien maaperässä sekä kasvillisuudessa. Erityisesti metsät ja suojelualueet ovat kaupungeille tärkeitä hiilivarastoja.

Metsissä mahdollisuus Espoon pyrkiessä hiilineutraaliksi 2030

Selvityksen mukaan Espoossa on suurimmat hiilinielut, kun niitä verrattiin Helsingin, Vantaan, Kauniaisten hiilivarastoihin ja -nieluihin. Tilannetta selittää erityisesti espoolaisen metsän määrä.

Espoon kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali 2030.

Espoon hiilinielut ovat tällä hetkellä niin suuret, että niillä voisi sitoa vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästöt, jos ne saadaan laskemaan tavoitteen mukaiset 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Nielu toisin sanoen vastaisi jäljelle jäävää noin 20 prosentin hiilen sidontaa.

Espoon väkiluku kasvaa vuosittain keskimäärin noin 4900 asukkaalla vuoteen 2028 ulottuvissa ennusteissa. Kaupungin kasvu ja maankäytön muutos vaikuttaa tulevaisuudessa myös hiilinieluihin ja -varastoihin. Tällä on merkitystä kaupungin ilmastotyöhön.

Kasvua pyritään ohjaamaan pääasiassa jo rakennetuille alueille, erityisesti keskustoihin, sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Näin myös kasvavassa kaupungissa päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman voimakkaasti ja samalla säilyttää suuri osa hiilinieluista ja -varastoista.

”Espoon kasvun tulee olla kestävää. HSYn ja pääkaupunkiseudun yhteinen selvitys tukee Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa, jonka kanssa ne muodostavat hyvän tietopohjan hiilineutraalisuustavoitteemme toimeenpanon tueksi”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kommentoi.

Selvityksestä pohja hiilivarastojen ja -nielujen seurannalle

Selvitystä pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista voi käyttää hiilineutraalisuustarkastelun pohjana ja maankäytön suunnittelussa osana ilmastovaikutusten arviointia.

”Selvitys antaa hyvän tilannekuvan Espoon hiilivarastoista ja -nieluista. On tärkeää seurata niiden muutosta mentäessä kohti hiilineutraalisuustavoitetta ja siihen tämä selvitys luo hyvän pohjan”, ympäristöasiantuntija Liisa Kallio Espoon kaupungin ympäristökeskuksesta pohtii.

Lisätiedot:

Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja varastoista(ulkoinen linkki)

Liisa Kallio
Ympäristöasiantuntija
Espoon kaupunki / Ympäristökeskus
puh. +358 40 6394277
liisa.kallio(at)espoo.fi

Paula Kuusisto-Hjort
Suunnittelupäällikkö
Espoon kaupunki / kaupunkisuunnittelukeskus
puh. +358 43 8255235
paula.kuusisto-hjort(at)espoo.fi

Juha Viholainen
Ilmastoasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
puh. +358 50 4761237
juha.viholainen(at)hsy.fi