Musiikin kehittämistehtävä

Tapiolan lukiolle on myönnetty musiikin valtakunnallinen kehittämistehtävä (opetuspainotus "musiikki"), ja se on voimassa 31.7.2025 saakka. Valtakunnallinen kehittämistehtävä sisältää velvoitteen kehittää ja levittää valtakunnallisesti koko lukiokoulutusta koskevan erityisen koulutustehtävän opetuspainotuksen mukaisia, pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä. Tehtävänä on myös vahvistaa valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Velvoite on lisäksi kehittää ja edistää koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.

Tekijä: Iiro Mikola
Tekijä: Iiro Mikola
Kuule, minä sävellän! Moniäänisesti -konsertin kenraaliharjoitukset Musiikkitalo, tammikuu 2020Tekijä: Iiro Mikola