Kaavakävely: Tutustu Finnoon keskuksen kaavaan ja suojelukysymyksiin

Havainnekuva Finnoon keskuksesta kuvaa viuhkamaisesti levittyvää, puistomaista kerrostaloaluetta, jota ympäröi metsikkö ja puro.

Aika

21.9.2021 klo 14.00

Järjestäjä

Kaupunkiympäristö

Hinta

Vapaapääsy

Tapahtuman nettisivut

beta.espoo.fi(ulkoinen linkki)

Lisätiedot

Kokoonnutaan Finnoon lintutornien parkkipaikalla, jonne kulku Suomenlahdentien kautta. Google Mapsissa parkkipaikan osoite on Hyljeluodontie.

Kaavakävely starttaa 21.9. klo 17 Finnoon lintutornien parkkipaikalta, jonne kuljetaan Suomenlahdentien tai Hyljeluodontien kautta. Yhteisen alustuksen jälkeen kuljemme asiantuntijoiden vetämissä pienryhmissä alueella ja havainnoimme, miten rakentamisen haittoja lieventävät toimenpiteet sijoittuvat kaava-alueelle.

Keräämme tilaisuudessa myös osallistujien kokemuksia alueesta ja ajatuksia siitä, miten rakentamisen haittoja kannattaisi vielä lieventää alueella.

Tapaaminen on suunnattu etenkin alueen tuleville asukkaille, luontoharrastajille ja muille kiinnostuneille.

Asia on juuri nyt ajankohtainen, sillä kaava valmistellaan uudelleen syksyn 2021 aikana. Uuden kaavakierroksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä syyskuussa. Kaavaehdotus tulee nähtäville myöhemmin syksyllä.

Varaa mukaan säänmukaista vaatetusta ja hyvät kengät. Suosittelemme myös käyttämään tilaisuudessa kasvomaskia. Ei ennakkoilmoittautumista, nähdään paikan päällä!

Mistä on kyse?

Finnoon keskuksen asemakaavaa valmistellaan uudelleen syksyn 2021 aikana. Tuleva asemakaava velvoittaa pitämään huolta suojavyöhykkeestä, joka erottaa asuinrakentamisalueen arvokkaasta lintualtaasta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Espoon valtuuston hyväksymän kaavan toukokuussa. Keskeiseksi asiaksi oikeuden päätöksessä nousi Finnovikenin lintukosteikon eli Finnoon vesialtaan ja sen ympäristön turvaaminen. Oikeus ei pitänyt riittävän velvoittavina toimenpiteitä, jotka lievittävät rakentamisesta ja alueen käyttäjämäärän lisääntymisestä linnuille koituvaa haittaa.

Lintualueelle oli laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitettiin useita toimenpiteitä vähentämään asuinalueesta linnuille koituvaa haittaa. KHO:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana kuitenkaan ollut osa asemakaavaa, joten siinä esitettyjä toimenpiteitä ei voitu pitää kaavamääräysten tapaan velvoittavina.

Nyt käynnistyvällä valmistelukierroksella toimenpiteet muutetaan oikeudellisesti sitoviksi kaavamääräyksiksi. Muilta osin uusi asemakaava on sisällöltään sama kuin valtuuston vuonna 2018 hyväksymä ratkaisu. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn keväällä.


Tutustu aineistoon verkossa ja jätä mielipiteesi:

Finnoon keskuksen asemakaavan päivitetty valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulevat nähtäville kaupungin verkkosivuille 30.08.2021 – 28.09.2021.

Kirjallisen mielipiteen voi jättää 28.9. klo 15.45 mennessä kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse, postitse tai tuomalla kirjeen paikan päälle. Lisätiedot kaupungin verkkosivuilta.

Tapahtuma somessa

  • Espoonlahti
  • Finnoo
  • osallistuminen
  • asuminen
  • rakentaminen
  • ympäristö
  • kaupunkisuunnittelu