Aloittamisoikeuden hakeminen

Luvan myöntänyt viranomainen voi perustellusta syystä antaa luvan rakennustyön tai vastaavan toimenpiteen suorittamiselle osittain tai kokonaan ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voidaan hakea varsinaisen lupakäsittelyn yhteydessä tai erillisellä hakemuksella valitusajan kuluessa tai viimeistään 14 päivän kuluessa hankkeen lupapäätöksen valitusajan päättymisestä.  

Aloittamisoikeutta koskeva hakemus on perusteltava. Edellytyksenä aloittamisoikeuden myöntämiselle on, että sille on perusteltu syy ja ettei se tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

Aloittamisoikeuden mukaiset toimenpiteet voi aloittaa, kun aloittamisoikeuspäätös on annettu. Purkutyön aloittamiseen ei voida asian luonteen vuoksi myöntää aloittamisoikeutta. 

Hakijan on toimitettava rakennusvalvontaan hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuussumman laskemiseen liittyvät ohjeet ovat luettavissa Rakennustöiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta- ohjeesta. 

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää. 

Aloittamisoikeuteen liittyvien vakuuksien jättämistä ja noutamista varten varataan aika asiakaspalvelusta etukäteen. 

Lisätietoja:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

0981625300Kirkkojärventie 4, 1 krs

Aukioloajat
Puhelin: ma-ke ja pe klo 8.00-11.00 ja 12.00-15.30.
to klo 8.00-11.00 ja 12.00-14.00.

Vakuuden jättämistä varten tulee varata aika asiakaspalvelusta.