Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat

Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkeillä. Espoossa toimii useampi yhteiskäyttöautopalveluja tarjoava yritys. Espoon kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla yhteiskäyttöautoilta ei peritä pysäköintimaksua. Yhteiskäyttöautoyritykset ovat lisäksi tehneet sopimuksia pysäköimisestä yksityisten toimijoiden kanssa sekä määrittäneet oman palvelualueensa. Yhteiskäyttöautoille sallitut pysäköintipaikat on siis hyvä tarkastaa vielä jokaisen yhteiskäyttöautopalveluja tarjoavan yrityksen omasta sovelluksesta.

Yhteystiedot ja palvelut