Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat

Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkeillä. Tietoa yhteiskäyttöautopalvelua käyttäville asiakkaille Espoossa toimii useampi yhteiskäyttöautopalveluja tarjoava yritys. Kaupunki mahdollistaa yhteiskäyttöautojen yleistymisen: pysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkein kaupungin keskeisillä sijainneilla. Espoon kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla yhteiskäyttöautoilta ei myöskään peritä pysäköintimaksua. Lisäksi yhteiskäyttöautoyritykset ovat tehneet sopimuksia pysäköimisestä yksityisten toimijoiden kanssa sekä määrittäneet oman palvelualueensa. Yhteiskäyttöautoille sallitut pysäköintipaikat on siis hyvä tarkastaa vielä jokaisen yhteiskäyttöautopalveluja tarjoavan yrityksen omasta sovelluksesta.