Ulkoinen tarkastus

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan kaupungin tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.