Rakentamisen ja maankäytön sähköinen asiointipalvelu

Sähköisen asiointipalvelun avulla voi hakea lupaa 1) rakentamista koskeviin hankkeisiin: rakennuksen rakentamiseen, muutokseen, laajentamiseen tai purkuun sekä muihin rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin. 2) Lupaa maankäyttöön liittyviin hankkeisiin: asemakaavan muuttamiseen tai siitä poikkeamiseen sekä rakentamiseen tai kiinteistön muodostamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. 3) Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta, tontin lohkomista tai muuta asemakaava-alueen kiinteistötoimitusta tai rajan paikan osoittamista 4) Sijoitus- ja kaivulupaa.