Rakentamisen ja maankäytön sähköinen asiointipalvelu

Hakija voi tehdä lupahakemuksen sähköisessä palvelussa ja liittää piirustukset ja muut tarpeelliset liitteet hakemukseen. Yhteydenpito ja päätös käsitellään järjestelmässä. Sähköisen asiointipalvelun kautta voi hakea lupaa 1) rakentamista koskeviin hankkeisiin: rakennuksen rakentamiseen, muutokseen, laajentamiseen tai purkuun sekä muihin rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin. 2) Lupaa maankäyttöön liittyviin hankkeisiin: asemakaavan muuttamiseen tai siitä poikkeamiseen sekä rakentamiseen tai kiinteistön muodostamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. 3) Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta, tontin lohkomista tai muuta asemakaava-alueen kiinteistötoimitusta tai rajan paikan osoittamista 4) Yleisten alueiden lupiin: Sijoitus- ja kaivulupaa.

Yhteystiedot ja palvelut