Rakennusten ja katujen katukorkeus

Rakennusten ja pihojen suunnittelussa tarvitaan katukorkeus, jotta se sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan. Uusille asemakaava-alueille on yleensä annettu katukorkeus, johon rakennuspaikan korkeusasema ja liittymä tulee sovittaa. Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan korkeusasemasta. Tee ilmoitus kirjallisesti, sillä puhelimitse korkeustietoja ei virhemahdollisuuden takia anneta.