Painotettu opetus

Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta: matemaattis-luonnontieteellistä, musiikkipainotettua, tanssipainotettua, liikuntapainotettua, informaatioteknologiapainotettua, kuvataidepainotettua sekä ilmaisutaitopainotettua opetusta. Lisäksi tarjolla on montessoriopetusta.