Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta. Kaikki espoolaiset oppilaat voivat hakea painotettuun opetukseen.

Tältä sivulta voit tutustua Espoon painotetun opetuksen tarjontaan. Painotettuun opetukseen haetaan Wilmassa ilmoittautumislomakkeella tai tarvittaessa paperisella lomakkeella. Painotettuun opetukseen valitun oppilaan opetus tapahtuu kokonaan siinä koulussa, johon hänet valitaan. Painotettuun opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole oikeutta päästä sisarusperusteella samaan kouluun.

Painotettu opetus 1. luokalta alkaen

Espoossa on mahdollista hakea 1. luokalta alkaen montessoriopetukseen sekä vieraskieliseen opetukseen englanninkielisessä opetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti) ja ruotsin kielikylpyopetuksessa. 

Painotettu opetus 3. ja 7. luokalta alkaen

Espoossa on tarjolla 7. luokalta alkaen matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua, musiikkipainotettua, tanssipainotettua, liikuntapainotettua, informaatioteknologiapainotettua, kuvataidepainotettua sekä ilmaisutaitopainotettua opetusta. Oppilas voi myös hakea URHEA-yläkouluun.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua ja musiikkipainotettua opetusta on tarjolla 3. luokalta alkaen. 

Tarkemmat tiedot painotuksista ja hakuohjeet löydät painotuksien omilta sivuilta. 

Lisätietoa hakemisesta

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta