Meriläjitys

Espoon Rövargrundetin meriläjitysalueelle voidaan vastaanottaa hyötykäyttöön soveltumattomia pehmeitä ruoppausmassoja. Alueelle on mahdollista tuoda ruoppausmassoja vain Espoon alueelta. Vastaanotettavat ruoppausmassat saavat sisältää vain vähäisissä määrin haitta-aineita. Massojen vastaanottoa ohjaa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston antama vesilupapäätös. Lupa ruoppausmassojen vastaanottoon haetaan Kaupunkitekniikan keskukselta. Lupahakemukset ja tarkemmat ohjeet luvan hakemiseen ja ruoppausmassojen vastaanottoon: Ympäristötekniikkainsinööri Tarja Bäck, s-posti: tarja.back@espoo.fi, puh. 040 6394594