Maisematyölupa Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamisen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan usein maisematyölupa. Maisematyölupa tarvitaan edellä mainittuihin toimenpiteisiin: - asemakaava-alueella - ranta-asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään ja - alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavaa varten tai jolle on määrätty toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Espoossa maisematyölupia käsitellään rakennusvalvontakeskuksessa (piha-alueet). Kaupunkisuunnittelukeskuksessa käsitellään muille alueille kohdistuvat maisemaa muuttavat hankkeet (esimerkiksi puiden kaataminen).

Toimipisteet