Liikennevalot

Liikennevalot on yhdistetty automaattiseen kaukovalvontajärjestelmään, jota seurataan kaupunkitekniikan keskuksessa sekä Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksessa. Kaukovalvontajärjestelmä ei kuitenkaan tunnista kaikkia teknisiä vikoja. Erityisesti liikennevalojen huono toiminta liikennetilanteessa jää valvontajärjestelmältä havaitsematta. Tienkäyttäjiltä saatu palaute havaituista epäkohdista on meille tärkeää. Espoo osallistuu Liikenneviraston, ELY:n ja suurimpien kaupunkien yhteishankkeeseen, jonka tarkoitus on luoda valtakunnalliset laatuvaatimukset liikennevalojen ja liikenteen muiden telematiikkalaitteiden kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmille ja tiedonsiirrolle.