Valtuusto päättää lauta- ja johtokunnista. Nämä tekevät omalta tehtäväalueeltaan kaupunginhallitukselle linjausehdotuksia palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa ja huolehtivat toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Liikelaitoksia varten on johtokuntia.