Kulttuurikaveri

Kulttuurikaverit ovat Espoon kulttuurikaveritoimintaan perehdytettyjä vapaaehtoisia. Kulttuurikaveritoiminta on kehitetty avuksi kaikille, joilla kulttuuritapahtumaan lähtemisen kynnys on korkea, joita yksin lähteminen ei houkuttele tai joille se on vaikeaa. Kulttuurikaverin asiakkaita voivat olla esimerkiksi ikäihmiset, liikuntavammaiset henkilöt, näkövammaiset henkilöt, omaishoitajat yksin tai omaisineen, mielenterveys- tai päihdekuntoutujat tai muut henkilöt, jotka kulttuurikaverin avulla lähtisivät helpommin kulttuurin pariin. Yksinäisyys tai se, että ei ole aikaisemmin käynyt kulttuuritapahtumissa ovat myös hyviä syitä tilata kulttuurikaveri. Kulttuurikaveri tulee seuraksi ja tarvittaessa avustaa asiakkaan tapahtumaan ja sieltä takaisin kotiin. Kulttuurikaverin asiakkuutta ei ole rajattu eli sama asiakas voi käydä useita kertoja kulttuurikaverin kanssa erilaisissa tapahtumissa. Kulttuurikaveri ei kuitenkaan ole ns. ystävätoimintaa vaan se on keikkaluonteista. Espoon kulttuurikaveritoiminnassa asiakas ostaa normaalihintaisen tai alennuslipun, vapaaehtoisen kulttuurikaverin pääsylippu on maksuton Espoon kulttuurikaveritoiminnassa mukana olevissa kulttuurilaitoksissa. Kulttuurikaverin seura ja opastus on aina ilmaista. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevilla henkilöillä on Espoossa mahdollisuus saada Kaikukortti, jolla he voivat hankkia maksuttomia lippuja espoolaisten kulttuurilaitosten tarjontaan. Kulttuurikaverin voi tilata Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksiköstä kulttuurikaveritoimintaa koordinoivalta henkilöltä, joka varaa liput ja etsii vapaaehtoisen kulttuurikaverin keikalle. Kun vapaaehtoinen kulttuurikaveri on löytynyt ja liput varattu, kulttuurikaveri soittaa asiakkaalle tai asiakkaan yhteyshenkilölle ja sopii tilaisuuden yksityiskohdista, kuten siitä missä asiakkaan kanssa tavataan ja mihin aikaan. Perusperiaatteet - Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen, joka on saanut perehdytyksen Espoon kulttuurikaveritoimintaan sekä sitoutunut vapaaehtoistyön periaatteisiin. Hänellä on vaitiolovelvollisuus. - Kulttuurikaveri tulisi tilata mielellään pari viikkoa ennen tapahtumaa. - Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mistä johtuen kulttuurikaverin saatavuutta ei voida taata. - Kulttuurikaveritoiminta on tauolla koulujen loma-aikoina.