Geotekniikkayksikkö on koonnut noin 50 vuoden aikana tietoja maaperästä, muun muassa tiedot noin 280 000 yksittäisestä kairauksesta. Saatavilla on pohjatutkimus- ja pohjavesitietoja, maaperä-, kallioperä- ja rakennettavuuskarttoja, kustannustietoja sekä tietoa erilaisista perustamistavoista. Maaperätekijät tulisi ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tonttia ostettaessa tai viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennusta sijoitetaan tontille ja rakennuksen perustamistapaa selvitetään. Lisäksi annetaan tietoa radonin huomioimisesta rakentamisessa. Geotekniikkayksikön asiakaspalvelun sähköposti: geo@espoo.fi