Muutoksenhaku päätöksiin

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen.

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Osoita oikaisuvaatimus kirjallisena sille toimielimelle, jonka päätökseen olet tyytymätön.

Jos haet muutosta kaupunginvaltuuston päätökseen, muutosta haetaan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella(ulkoinen linkki). Samasta paikasta haetaan muutosta kunnanhallituksen ja lautakunnan päätökseen, jonka ne ovat tehneet oikaisuvaatimuksesi johdosta.

Saat tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen, jos päätös on kohdistettu sinuun tai jos päätös vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi tai jos olet espoolainen.

Kerro oikaisuvaatimuksessa tai kunnallisvalituksessa, minkä toimijan mihin päätökseen haet muutosta. Toimita oikaisuvaatimus Espoon kaupungin kirjaamoon ja kunnallisvalitus Hallinto-oikeuteen.

Hyvää hallintotapaa koskevat lainkohdat löytyvät hallintolaista(ulkoinen linkki).