Nöykkiön nimistö

Nöykkiön kaupunginosaan kuuluvat Eestinmalmi, Eestinlaakso ja Nöykkiönlaakso.

Nöykkiön kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Nöykkiön nimistö

Espoonlahti