Kielitietoinen opetus

Mediakirjastoon on kerätty tietoa ja materiaalia kielitietoisuudesta ja kielitietoisesta opetuksesta.

Tälle sivulle kootaan alkuvuodesta 2023 opetusmateriaalia kielitietoiseen opetukseen liittyen.

Sivustoja kielitietoisuudesta

Kielitietoisuus
https://www.oph.fi/fi/opettajille/kielitietoisuus(ulkoinen linkki)
Opetushallituksen materiaalia kielitietoisuudesta.

Kielitietoinen opetus, kielitietoinen koulu
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kielitietoinen-opetus-kielitietoinen-koulu(ulkoinen linkki)
2017, Opetushallitus. Opetushallituksen opas kielitietoiseen opetukseen.

Lukutaitotyö ja kielitietoinen opetus tukevat oppimis- ja osaamistason nostamista (OPH)(ulkoinen linkki)

Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa (OPH)(ulkoinen linkki) / Suunniteltu perusopetukseen, mutta soveltuu myös muille koulutusasteille.

Monikielisyys näkyväksi, kielitietoutta kaikille
https://www.oph.fi/fi/opettajille/monikielisyys-nakyvaksi-kielitietoutta-kaikille(ulkoinen linkki)
Helsingin yliopiston Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeen tehtäviä ja työpajoja

Kuinka termejä esitellään lukijalle yleistajuisissa tietokirjoissa?
https://www.kielikello.fi/-/kuinka-termej%C3%A4-esitell%C3%A4%C3%A4n-lukijalle-yleistajuisissa-tietokirjoissa-(ulkoinen linkki)
Kielikello 1/2022, Henri Satokangas. Artikkeli termien selittämisestä ja sen yhteydestä kielitietoisuuteen.

Kieliverkosto, mitä kielitietoisuus on?(ulkoinen linkki)

Kieliverkoston verkkolehti(ulkoinen linkki)

IKI-hankkeen peda.net-sivut
https://peda.net/jyu/okl/hankkeita/iki-hanke(ulkoinen linkki)
Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen tutkimus- ja kehittämishanke IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Tunne kieli -kirjan verkkomateriaali
https://sites.google.com/jyu.fi/tunne-kieli-verkkomateriaali/etusivu(ulkoinen linkki)
Verkkomateriaalissa esitellään Suomen uusia vähemmistökieliä, tutustutaan maailman kielten luokitteluperiaatteisiin sekä kirjoitusjärjestelmiin ja annetaan vinkkejä kielitietoisen pedagogiikan toteuttamiseen monikielisyyden tukemisen näkökulmasta.

Mitä kielelliset oikeudet ovat?
https://oikeusministerio.fi/-/mita-kielelliset-oikeudet-ovat-(ulkoinen linkki)
29.5.2019, oikeusministeriö. Oikeusministeriön esitteitä kielellisistä oikeuksista eri kieliryhmien näkökulmasta.

Oma paikka haussa — Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus
Jahnukainen Markku, Kalalahti, Mira, Kivirauma, Joel. Gaudeamus 2019. Tietokirja käsittelee koulun ja koulutuksen merkitystä maahanmuuttotaustaisten nuorten elämässä.

Monikielisen oppijan matkassa
https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/(ulkoinen linkki)
Verkkosivu. Paljon erilaista materiaalia kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä opetuksessa.