Kadut ja tiet

Turvaamme kaupunkielämän perusedellytykset pitämällä yllä Espoon katu- ja tieverkostoa. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Väylävirasto ja yksityisteistä tiekunnat. Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme. Teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen.

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat - Vaikuta nyt!

Tapahtumat

30.5.2022 klo 13.00 Internet
 • Liikenne
 • Liikunta
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Ulkoilu
 • Ympäristö
 • Leppävaara
21.6.2022 klo 14.00 – 17.00Aalto University Campus & Real Estate (Aalto CRE)
 • Asuminen
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Liikenne
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Rakentaminen
 • Kalajärvi