Kadut ja tiet

Turvaamme kaupunkielämän perusedellytykset pitämällä yllä Espoon katu- ja tieverkostoa. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Väylävirasto ja yksityisteistä tiekunnat. Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme. Teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen.

Tapahtumat

19.10.2023 17.00 – 18.00 EET/EESTPysäköintialue LP Munkkiluodonkuja
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Liikenne
  • Rakentaminen
  • Ympäristö
  • Tapiola