Kadut ja tiet

Turvaamme kaupunkielämän perusedellytykset pitämällä yllä Espoon katu- ja tieverkostoa. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Väylävirasto ja yksityisteistä tiekunnat. Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme. Teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen.

Tapahtumat

13.10.2022 klo 06.00 – 09.00Ison Omenan palvelutori
 • Asuminen
 • Hyvinvointi
 • Liikenne
 • Opetus
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Tapiola
 • Matinkylä
25.10.2022 klo 13.30 – 15.30Lippulaivan kirjasto
 • Asuminen
 • Hyvinvointi
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Liikenne
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Päätöksenteko
 • Rakentaminen
 • Turvallisuus
 • Ympäristö
 • Espoonlahti
25.10.2022 klo 14.30 – 17.00Opinmäen koulu / Lähiliikuntapaikka
 • Asuminen
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Liikenne
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Turvallisuus
 • Matinkylä