Leppäviidan päiväkoti

Leppäviidan päiväkodissa on neljä ryhmää. Olemme avoinna klo 6.30–17.00, tarvittaessa perheiden tarpeen mukaan. Leppäviidan päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Etelä-Leppävaarassa. Lähellämme on useita leikkipuistoja, johon teemme retkiä. Käymme metsäretkillä Kilon metsässä.

Kuva: Espoon kaupunki

Toimintamme kuvaus

Leppäviidan päiväkodin varhaiskasvatus perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille aidosti välittävän ja lämpimän ilmapiirin. Lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jonka aloitteisiin ja mielenkiinnonkohteisiin kasvattajat tarttuvat. Pyrimme tarjoamaan lapsille onnistumisen kokemuksia. Meille tärkeää on positiivinen ja vahvuusperustainen pedagogiikka sekä musapeda.

Toimintakulttuurissamme edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa arvostamalla lasten, vanhempien ja henkilöstön aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä.  Leikki nähdään tärkeänä osana oppimista ja sille annetaan aikaa ja rauhaa. Toiminta pohjautuu pienryhmätoimintaan.

Leppäviidassa jokainen lapsi on osa oppivaa yhteisöä. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä. Pyrimme jatkuvasti muokkaamaan ympäristöämme vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita ja huomioimme oppimisympäristöä rakentaessamme yhteiset kehittämiskohteemme.

Kulttuurinen moninaisuus on päiväkodissamme voimavara. Jokainen lapsi ja perhe tulee kohdatuksi ja kohdelluksi omana arvokkaana itsenään ja erilaisia kieliä ja kulttuureja pyritään hyödyntämään toiminnassa. Teemme yhteistyötä avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä.