Latokasken nimistö

Latokasken kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Latokasken lisäksi Kukkumäki, Malminmäki ja Pisa.

Latokasken kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Latokasken nimistö

Espoonlahti