Laaksolahden nimistö

Laaksolahden kaupunginosaan kuuluvat Jupperi, Kolkekannas, Lähderanta, Rastaala ja Veini.

Laaksolahden kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Laaksolahden nimistö

Leppävaara