Kohdennettu pienryhmätoiminta

Kohdennetun pienryhmätoiminnan tarkoituksena on tavoittaa 9–17-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi säännöllisessä harrastamisessa, hyvinvoinnin ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa tai muussa nuoren yksilöllisessä tarpeessa. Ryhmää ohjaa Espoon nuorisopalvelujen nuorisonohjaaja. Toiminta on maksutonta. Ryhmään voi hakea ottamalla yhteyttä lähialueen nuorisotilan nuorisonohjaajiin.

Kuva: Taru Turpeinen

Kohdennettujen pienryhmien toimintaperiaate lyhyesti

  • Ryhmä kokoontuu vapaa-ajalla, ohjatusti, kerran viikossa
  • Mahdollisuus nuorten kivaan tekemiseen, harrastukseen ja oppimiseen
  • Toiminnan sisältöä suunnitellaan ja toteutumista arvioidaan yhdessä nuorten kanssa
  • Ryhmän toiminnassa luodaan tavoitteet nuorelle ja ryhmälle
  • Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä nk. oheiskasvattajan kanssa
  • Oheiskasvattaja voi olla huoltaja tai esim. nuoren opettaja tai koulun kuraattori

Miten kohdennetun pienryhmän toimintaan pääsee mukaan?

  • Ryhmään voi hakea ottamalla yhteyttä lähialueen nuorisotilan nuorisonohjaajiin
  • Ryhmä perustetaan, jos siihen on riittävästi osallistujia (max. 8 osallistujaa)
  • Ryhmien toiminta aloitetaan pääasiassa elo-syyskuussa tai tammikuussa.
  • Ryhmän toiminta kestää vuoden kerrallaan