Kehitysvammaisten lasten kohdalla varhaiskasvatus voidaan järjestää erityishuoltona, jos tarve perustuu lapsen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseen ja päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen suoriutumista päivittäisistä toiminnoistaan.  Kehitysvammaisuus-diagnoosi ei yksinään ole riittävä peruste päivähoidon sisällyttämiseksi erityishuolto-ohjelmaan. 

Yhteystiedot ja palvelut