Ryhmäperhepäivähoito on hoitajan kodissa, lapsen kodissa tai erikseen suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa. Ryhmäperhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuu kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. Ryhmäperhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista.