Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Opetuskielenä eli kylpykielenä on ruotsi. Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten perheet ovat suomenkielisiä, lapset eivät osaa ruotsia ennen kielikylvetyksen alkamista. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa; heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kylpykielessä. Kielikylpyopetuksen aloittavilta ei edellytetä ruotsin kielen osaamista, vaan he voivat käyttää omaa äidinkieltään kunnes heillä on riittävä valmius käyttää ruotsin kieltä. Vanhempien ei myöskään tarvitse osata ruotsia. Espoossa kielikylpyä annettaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.