Kuitinmäen koulu

Kuitinmäen koulu on noin 750 oppilaan yhtenäinen peruskoulu.

Meidän koulu

Kuitinmäen koulu on yhtenäinen peruskoulu. Kuitinmäen koulussa on yleisopetuksen, musiikkipainotuksen, kaksikielisen (suomi-englanti) ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkia sekä valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Oppilaat tulevat kouluumme pääosin Olarin alueelta, mutta painotettuun opetukseen ja erityisopetukseen tullaan kaikkialta Espoosta.

Kuitinmäen koulun tavoitteena on tukea oppilasta hänen kasvussaan myönteiseksi, vastuuntuntoiseksi, työntekoa arvostavaksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulu pyrkii myös yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten.

Kuitinmäen koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa. Tulevalla 7. -luokalla voi opiskella A-kielenä myös ranskaa. A1 ja A2-kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. Saksa alkaa B-kielenä kahdeksannella luokalla (valinnaisaine).

Hakeminen kaksikieliseen opetukseen luokille 2-6 ja 8-9  (lukuvuosi 2022 - 2023)

Hakuaika:   10.2. - 15.6.2022
Valintakoe:  5.8.2022

Lisää tietoa Ajankohtaista-välilehdellä.

Kuva: Taru Turpeinen