Keinumäen koulu

Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu.

Meidän koulu

Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön (AVOT) sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta. Sairaalaopetuksen lisäksi Keinumäen koulussa ovat ns. yläkoulun kuntouttavat pienluokat Tapiolan koulun tiloissa.

Keskeinen tavoitteemme on oppilaan kasvun, kehityksen, oppimisen ja oppivelvollisuuden turvaaminen niin, että oppilas voi sairaalakoulun jälkeen menestyksellisesti jatkaa koulunkäyntiään tai siirtyä jatko-opintoihin.

Keinumäen koulu toimii perustehtävänsä ohella oppimiskeskuksena. Kehitämme omaa osaamisalaamme järjestämällä koulutusta espoolaisille kouluille, konsultoimme kouluja oppilaiden oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja olemme mukana kehittämis- ja oppimisprojekteissa. Keinumäen koulussa opiskeltava A-kieli on englanti ja B1-kielenä opiskellaan ruotsia 6.luokalta alkaen. Lisäksi Keinumäen koulussa pyritään jatkamaan oppilaan tekemiä kielivalintoja yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa.

Kuva: Taru Turpeinen