Rinnekodin koulu

Rinnekodin koulu on Lakistossa sijaitseva Espoon kaupungin erityiskoulu.

Meidän koulu

Rinnekodin koulu on  erityiskoulu, joka antaa vaativan erityisen tuen opetusta oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyviä käyttäytymisen tai hoidon haasteita. Tavoitteemme on oppilaan kasvun, kehityksen, oppimisen ja oppivelvollisuuden turvaaminen niin, että oppilas voi Rinnekodin koulun jälkeen jatkaa koulunkäyntiään, siirtyä jatko-opintoihin tai mahdollisuuksien mukaan itsenäiseen elämään.

Opetusta toteutetaan toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman mukaan pienryhmissä opettajan ja avustajien yhteistyönä.