Rakennusten suojelu

Keskiaikainen kivikirkko Espoonjoen rannalla, tarunhohtoinen Träskändan kartano puistoineen ja Tapiolan ainutlaatuinen puutarhakaupunki – Espoon rakennettu maisema on monipuolista ja siinä on näkyvissä eri aikakausien rakennustyylit.

Yleisesti ottaen Suomen rakennuskanta on eurooppalaisittain hyvin nuorta:
70 % asuntokannastamme on rakennettu vasta toisen maailmansodan jälkeen. Jotta saisimme asua ja työskennellä tulevaisuudessakin eri ikäisissä rakennuksissa, museo työskentelee sen puolesta, että säilyttämisen arvoiset rakennukset suojellaan. Rakennussuojelutyötä varten KAMU Espoon kaupunginmuseo tekee tutkimuksia ja selvityksiä Espoon rakennuskannasta ja kulttuuriympäristöstä.  

Voit ottaa yhteyttä KAMUun, kun tarvitset tietoa rakennusten kulttuurihistoriasta, rakennussuojelusta tai jos kaipaat suojeltuihin rakennuksiin liittyvää korjausneuvontaa. Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: kulttuuriymparisto@espoo.fi. 

Avustusten haku 

Museo antaa myös ohjeita arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen myönnettävistä avustuksista ja valvoo niiden käyttöä. Museovirasto ja Uudenmaan ELY-keskus jakavat vuosittain avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten entistämiseen ja hoitoon. 
Museoviraston avustukset(ulkoinen linkki)
ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon(ulkoinen linkki)

Kysy lisää:

Avustuksiin liittyvät yhteydenotot mieluiten sähköpostilla:
kulttuuriymparisto@espoo.fi 

tai 

Marja Pitkämäki (ent. Sahlberg)
intendentti, arkkitehti  
kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus, restauroinnin ohjaus  
puh. +358 43 8247331