Järvenperän nimistö

Järvenperän kaupunginosaan kuuluvat varsinaisen Järvenperän lisäksi Kulloonmäki, Myllykylä ja Pihlajarinne.

Järvenperän kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Järvenperän nimistö

Espoon keskus