Opaskarttaotteeseen on merkitty reitin osuus punaisella viivalla.

Ulkoilureitti välillä Olarin kuntorata ja Olarin koulu

PuistotMatinkylä

Espoon Kaupunkitekniikan keskus suunnittelee nykyisen ulkoilureittiyhteyden parantamista Olarin kuntoradan ja koulun välillä yhteistyössä Espoon liikunnan ja urheilun tulosyksikön kanssa. Nykyistä reittiä on pidetty talvisin latuna.

Vaihe

Suunnittelu

Reittiyhteyttä on tavoitteena parantaa siten, että nykyisen reitin viereen tehdään ladulle erillinen tila. Näin ollen myös muut kuin hiihtäjät voivat käyttää reittiä talvella. Latutila pyritään sijoittamaan paikalle puusto huomioiden. Yhteyden keskivaiheilla latutila suunnitellaan erkanemaan reitistä linjaan, josta on poistunut vanha ilmajohto. Vanhan ilmajohdon linja on puustosta nykyisin vapaa väylä, ja sitä voidaan käyttää latutilana. Näin ollen säästetään mahdollisimman paljon puustoa. Nykyisen reitin valaistus uusitaan ja latu valaistaan.

Luonnosta oli mahdollista kommentoida sähköpostitse ville.sorvali@espoo.fi(ulkoinen linkki) 31.10.2022 saakka.

Hankkeen aikataulu

Yleis- sekä tarkemman rakennussuunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2022 aikana. Hankkeen rakentamista tavoitellaan aloitettavaksi vuonna 2023.

Yhteystiedot

Ville Sorvali

Suunnitteluinsinööri+358 40 657 7398Tekniikantie 15, Otaniemi